12.12.2017

Nimen tarina

GoCere nimi juontaa juurensa aivokuoresta, joka on kognition kannalta keskeinen alue aivoissa, ja aivojen suurin alue. Haluamme kannustaa sinua kehittämään ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä.

Go Cerebral Cortex!

Aivokuori, englanniksi cerebral cortex, on nisäkkäiden aivojen suurin alue ja avainroolissa mm. muistin, huomion, havainnoinnin, tajunnan, ajattelun ja tietoisuuden kannalta. Aivokuoresi tuottaa assosiaatioita eri asioiden välille ja mahdollistaa ympäristön hahmottamisen sellaisena kuin sen näet – täynnä muistijälkiä. Ilman aivokuorta, et kykenisi vuorovaikutukseen, abstraktiin ajatteluun tai puhumiseen.

Autamme sinua kehittämään aivokuortasi.

12.12.2017

Meidän tarina2017

Työnhakuprosesseihin liittyy usein haastattelujen lisäksi persoonallisuus- ja soveltuvuustestejä. Halusimme onnistua niissä mahdollisimman hyvin, joten käytimme aikaa testeihin valmistautumiseen ja erilaisiin ongelmanratkaisutehtäviin. Tällöin ymmärsimme, että soveltuvuustestien harjoittelemisen tulisi olla helppoa ja vaivatonta.

2019

Ajatuksesta syntyi digitaalinen palvelu, jonka tavoitteena on esitellä ongelmanratkaisutestien tarkoitukset ja tavoitteet. Palvelu tutustuttaa testeissä yleisimmin käytettyihin tehtävätyyppeihin, paljastaa parhaan ratkaisustrategian ja valmentaa testien tekemiseen.

2020

Digitaalisen palvelun maailman valloitus ja käännökset usealle eri kielelle.