27.11.2017

Numeerinen

Numeerinen päättelykyky mittaa taitoa ajatella asioita matemaattisesti ja kykyä tehdä oikeita ja loogisia päätelmiä perustuen numeeriseen tietoon. Matemaattista ajattelua käytetään esimerkiksi budjettien, kustannusten, trendien ja tilastojen tekemisessä ja tulkinnassa.

Numeerisissa päättelytehtävissä hyödynnetään numerosarjoja, taulukoita ja graafeja, aritmetiikkaa ja helppoja laskutoimituksia kuten vähennys- ja yhteenlaskua, prosenttilaskua, kerto- ja jakolaskua sekä potensseja ja neliöjuuria.

Mikäli työmuistisi on huono, matemaattiset taitosi ovat huonoja, sillä et pysty prosessoimaan tarvitsemaasi numeerista informaatiota tehokkaasti. Heikentynyt työmuisti vaikeuttaa matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä, mitä tarvitaan usein sanallisten ongelmien ymmärtämisessä. Hyvä työmuisti on edellytys matemaattisten ja numeeristen tehtävien tekemiselle.

Yleisimmät tehtävätyypit verkko- ja online testeissä ovat taulukoiden ja kuvaajien tulkintatehtävät sekä sanalliset tehtävät. Paperilla ja kynällä tehtävissä tehtävissä suositaan edelleen lukusarjojen täydentämistehtäviä.

Mikäli teet tehtäviä kotona, voit käyttää laskutoimituksien ratkaisemisen apuna esimerkiksi exceliä ja/tai laskinta. On hyvä huomata, ettei laskimen käyttö ole sallittu kaikissa testeissä.