Harjoittele älykkyys- ja soveltuvuustesteihin

Mikä on soveltuvuustesti?

Kyky ratkaista ongelmia,  jäsentää tietoa järjestelmällisesti ja oppia uusia asioita tehokkaasti ovat haluttuja ominaisuuksia työ- ja opiskelumarkkinoilla. Näitä taitoja kanditaateilta mitataan valinta- ja rekrytointiprosesseissa soveltuvuustesteillä. Yleisimmin käytetyt testit sisältävät verbaalisen, numeerisen ja avaruudellisen tiedon päättelykykyä mittaavia tehtäviä. Testimenestyksen mahdollistaa tehtävissä käytetyn logiikan ymmärtäminen, erilaisten tehtävätyyppien hallitseminen ja aktiivinen työmuisti. Testin harjoittelu kasvattaa varmuutta ja auttaa sinua valmistautumaan koepäivään.
Avaruudellinen

Avaruudellinen hahmotuskyky eli spatiaalinen hahmotuskyky kuvaa taitoa ymmärtää geometrisia muotoja ja kuvioita sekä näiden toistuvuutta ja suhdetta.

Numeerinen

Numeerinen päättelykyky mittaa taitoa ajatella asioita matemaattisesti ja kykyä tehdä oikeita ja loogisia päätelmiä perustuen numeeriseen tietoon.

Verbaalinen

Verbaalisella päättelykyvyllä tarkoitetaan taitoja ymmärtää kirjallista tietoa ja tekstin sanomaa.

Soveltuvuustesti

Testaa vahvuutesi ilman aikarajoitusta, tarkista oikeat vastaukset ja selvitä minkä arvosanan saat.

Työmuisti apuna soveltuvuustestissä

Älykkyys on sitä mitä tiedät. Työmuisti on sitä mitä voit tiedollasi saada aikaan.  
Tietojen yhdistely

Tämän päivän älykäs ihminen pystyy priorisoimaan tietoa ja yhdistelemään faktoja siten, että siitä syntyy jotain rakentavaa. Aivoissa kaiken tämän tiedon hallitsemista kutsutaan työmuistiksi. Hyvästä työmuistista on etua työelämässä, koulussa, arjessa ja vapaa-ajalla. Jos työmuistisi (prefontal cortec) ei toimi sen täydellä kapasiteetilla, annat toisille etulyöntiaseman, jota on hankala kuroa kiinni. Työmuisti on usein edellytys asioiden oppimiselle, joten hyvästä työmuistista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää myös oppimisen kannalta.

ON ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ HARJOITELLA, SILLÄ SIITÄ MUISTAMME ENITEN.

 • Muistamme

  % lukemastamme

 • Muistamme

  % näkemästämme ja kuulemastamme

 • Muistamme

  % sanomastamme ja kirjoittamastamme

 • Muistamme

  % tekemästämme

Gocere premium

Maksullisen sisältömme beta-versio, josta pyydämme palautetta.
Soveltuvuustestin analyysi perustuu yli 200 vastaukseen ja harjoitustestimme on tehty yli 5000 kertaa.