8.12.2017

Harjoitustesti

Tämä harjoitustesti sisältää 10 erilaista tehtävää, jotka ovat tyypiltään hyvin samanlaisia kuin ne, joita käytetään monissa ongelmanratkaisutaitoa mittaavissa testeissä. Tämän vuoksi testi sisältää eritasoisia avaruudellisista, verbaalisista ja numeerisista tehtäviä. Saat parhaimman hyödyn testin tekemisestä, kun tutustut ja harjoittelet erilaisia tehtävätyyppejä ennen testin suorittamista. Näin voit samalla testata, mitä olet jo oppinut.

Harjoitustestissä tiettyyn tehtävään vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta tulevien tehtävien vaikeustasoihin.

Testissä ei ole aikarajaa, joten voit miettiä tehtävän oikeata vastausta niin kauan kuin haluat.

Testin lopuksi näet kokonaistuloksen ja voit tarkastaa tehtävien oikeat vastaukset. Kattavat selitykset auttavat ymmärtämään oikean ratkaisun löytämistä.

Harjoittelun iloa!

Aloita harjoitustesti