26.11.2017

Verbaalinen päättelykyky

Verbaalinen päättelykyky tarkoittaa taitoa ymmärtää sanoja ja niiden yhteyksiä toisiinsa. Hyvä tekstin ymmärtäminen mahdollistaa uuden tiedon sisäistämisen ja antaa perustuksen oppimiselle. Laaja sanavarasto tekee kirjoitettavasta kielestä rikasta ja synonyymien ja vastakohtien merkityksen ymmärtäminen tekee tekstistä vaikuttavan. Verbaalinen päättelykyky ilmentääkin hyvin henkilön tapaa ajatella. Tällä on kuitenkin kääntöpuoli, sillä verbaalisen päättelykyvyn tehtäviä on vaikea tehdä täysin neutraaleiksi. Sanaston ja kielen henkilökohtaista ymmärtämistä esim. kaksiselitteisyyttä on mahdotonta poistaa kokonaan. Tämän vuoksi verbaalisilla tehtävillä pyritäänkin mittamaan etenkin loogista päättelykyä sanavaraston laajuuden, merkityksen ymmärtämisen, synonyymien ja vastakohtien tunnistamisen ja luetun ymmärtämisen avulla.

Verbaalista päättelykykyä voidaan mitata hyvin erilaisilla tehtävillä, joista osa sisältää vain yksittäisiä sanoja ja osa sisältää pitkiäkin tekstejä. Kielioppiin ja tekstin rakenteeseen liittyviä tehtäviä on soveltuvuustesteissä vähemmän vaikka ne ovatkin ymmärrettävän tekstin perusta. Soveltuvuustehtävissä esiintyviä tehtävätyyppejä voi kategorisoida esimerkiksi seuraavasti:

  • Sanalistat
  • Sanaparit
  • Luetun ymmärtäminen
  • Päättelytehtävät

Hyvä kirjoitus- ja luetun ymmärtämistaito on vaatimus moneen ammattiin. Tekstin tuottaminen on suuressa roolissa esimerkiksi kääntäjillä, opettajilla, toimittajilla ja eri alojen asiantuntijoilla. Nykyään jopa poliiseilta edellytetään kykyä tuottaa ymmärrettävää tekstiä.

Sanalistat

Sanalistat ovat nimensä mukaisesti peräkkäin olevia sanoja, joista jokin, tai jotkin eivät kuulu joukkoon. Listaan kuuluvilla sanoilla on toisiinsa jokin yhteys, joka tehtävässä tulee keksiä. Yleensä listaan kuuluvat sanat ovat toistensa synonyymeja ja joukkoon kuulumaton näitä lähellä oleva sana. Yhdistävä tekijä voi olla myös listalle kuuluvien termien ylätaso, kuten esimerkiksi hedelmä ja listalle kuulumaton onkin juures.

Sanaparit

Sanapareissa annetaan ensimmäinen mallipari ja vastausvaihtoehdoista tulee löytää paria vastaava. Malliparin sanoilla on keskenään jokin suhde, esimerkiksi syy-seuraus, synonyymit, vastakohdat tai jokin muu kuten aikaa tai kasvua peilaava liitos.

Luetun ymmärtäminen

Tämä tehtävätyyppi on varmasti kaikkein tutuin, sillä ensin luetaan teksti, jonka perusteella vastataan sitä koskeviin väittämiin. Tekstien pituus voi vaihdella muutamasta lauseesta pitkäänkin kappaleeseen samoin kuin annettujen vastausvaihtoehtojen määrä.

Päättelytehtävät

Luetun ymmärtämisen tavoin päättelytehtävien tekstit voivat liittyä mihin tahansa aihealueeseen ja olla hyvin vaikeaselkoisia. Päättelytehtävät eroavat luetun ymmärtämisessä siinä, että usein vastauksessa tulee hyödyntää tekstissä mainittujen aiheiden suhteita toisiinsa. Kyse voi olla esimerkiksi ihmisten, asioiden tai esineiden koon, iän tai sijainnin suhteista, jotka vastauksessa tulee järjestää oikein.


Esimerkit

Sanalista

Mikä sana ei kuulu joukkoon?

Appelsiini Herne Pinaatti Karambola Kiivi Nektariini

Vastaus: Pinaatti

Selitys: Merkitykseltään muista poikkeava on pinaatti, joka on vihannes. Listan kaikki muut sanat ovat hedelmiä. Myös herne on hedelmä, toinen määritelmä herneelle voisi olla palkokasvi.


Sanapari

Millä sanaparilla on samanlainen suhde kuin seuraavilla sanoilla?

Villapaita – Silmukka

Vastausvaihtoehdot: Housut – Nappi, Koira – Panta, Metsä – Puu, Aurinko – Kuuma

Vastaus: Metsä – Puu

Selitys: Sanapari villapaita ja silmukka kuvaa suhdetta mistä jokin koostuu. Villapaita neulotaan, jolloin tehdään silmukoita, paita on siis muodostunut silmukoista. Vaihtoehdoilla samanlainen suhde on metsällä ja puulla, sillä metsä koostuu puista. Housut sisältävät yleensä yksittäisiä nappeja, mutta ne koostuvat pääsääntöisesti kankaasta, eivät napeista.


Päättelytehtävä

Järjestä henkilöt pituusjärjestykseen lyhimmästä pisimpään.

Katri on lyhyempi kuin Leena. Minna on 2 cm lyhyempi kuin Leena, mutta yli 10 cm pidempi kuin Sanna. Sanna ei ole lyhyin.

Vastaus: Katri, Sanna, Minna, Leena

Selitys: Järjestystä kannattaa hahmotella paperille samalla kun lukee tekstiä. Ensimmäisessä lauseessa todetaan, että Katri on lyhyempi kuin Leena, joten järjestys on seuraava: Katri, Leena.

Seuraavaksi kerrotaan, että Minna on lyhyempi kuin Leena, joten vaihtoehtoiset ratkaisut ovat seuraavat:

a) Katri, Minna ja Leena tai

b) Minna, Katri, Leena.

Seuraavaksi todetaan, että Minna on pidempi kuin Sanna, joten vaihtoehdot ovat seuraavat:

a) Katri, Sanna, Minna, Leena tai

b) Sanna, Katri, Minna, Leena tai

c) Sanna Minna, Katri, Leena

Viimeiseksi kerrotaan, että Sanna ei ole lyhyin, joten vain yksi vaihtoehdoista eli a) käy ratkaisuksi.


Harjoitukset

Mikä sana ei kuulu joukkoon?

Oikein

Laihduttaa ei merkitse nopeiden vähenemistä, muita verbejä voidaan käyttää tässä yhteydessä.

Väärin

Laihduttaa ei merkitse nopeiden vähenemistä, muita verbejä voidaan käyttää tässä yhteydessä.


Millä sanaparilla on samanlainen suhde kuin seuraavilla sanoilla?

Kevät - Kesä

Oikein
Väärin

Oikea vastaus: B

Selitys: Sanapari kevät - kesä, kuvaa luonnollista kehitystä ja ajankulua. Ensin on kevät, jonka jälkeen tulee kesä, sanapari kertoo missä järjestyksessä asiat tapahtuvat. Samanlaista luonnollista kehitystä kuvaa sanapari nuppu - kukka. Myös heinäkuu ja syksy ovat ajallisesti järjestyksessä, mutta syksyä ennen tulee elokuu ja tämän jälkeen syksyiset kuukaudet. Myös aikakäsitys on sanaparilla erilainen, toinen kuvaa kuukautta ja toinen vuodenaikaa, joten syksy ei suoraan seuraa heinäkuusta samalla tavalla kuin kukka nupusta.


Lue teksti ja valitse oikeat vaihtoehdot kysymyksiin.

Tämä vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi alkaen 1.2.2016. Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä vuokranantajalle aina kirjallisesti. Ensimmäinen mahdollinen vuokrasopimuksen irtisanomispäivä vuokralaisen toimesta on 1.2.2017, jonka jälkeen vuokralaisen irtisanomisaika on 2 kk.  Vuokranantajan irtisanomisaika on 4 kk, kun sopimus on kestänyt alle vuoden ja 8 kk, kun sopimus on kestänyt yli vuoden. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen ennen 1.2.2019 on vuokranantajalla oikeus periä sopimussakko, joka on suuruudeltaan takuuvuokra eli 670 €.

Vuokralaiselle luovutetaan kaksi asunnon avainta ja yksi kellarin avain. Asunnon avain käy mm. ulko-oveen, ulkoiluvälinevarastoon, pesutupaan ja roskakatokseen. Kellarin avain käy vain kellarikomeroiden etu-oveen. Vuokralainen ilmoittaa vuokranantajalle välittömästi hävinneestä avaimesta. Hävinneestä avaimesta veloitetaan 60 €.

Vuokralainen saa pitää huoneistossa yhtä (1) pientä koiraa kuten villa- tai mäyräkoiraa. Lemmikin aiheuttamia jälkiä, esimerkiksi purema- tai kynnenjälkiä, pissaamisesta aiheutunutta vahinkoa tai erilaisia hajuhaittoja, ei katsota tavanomaiseksi kulumiseksi ja vuokralaisen on korvattava näiden jälkien korjaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Kuinka pitkään vuokrasopimus jatkuu?

Oikein
Väärin

Oikea vastaus: Vuokralaisen vuokrasopimuksen irtisanomisesta 2 kuukautta

Selitys: Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset päättyvät jomman kumman osapuolen sopimuksen irtisanomiseen ja sovittujen irtisanomisajan ehtojen jälkeen. Vuokralaisen osalta on sovittu 2 kuukauden irtisanomisehdoista.

Minkälaisia lemmikin aiheuttamia jälkiä tai muita vahinkoja huoneistosta löytyy?

Oikein
Väärin

Oikea vastaus: Ei tiedetä, onko huoneistossa lemmikin aiheuttamia vahinkoja

Selitys: Sopimus antaa mahdollisuuden pitää villa- tai mäyräkoira. Tekstistä ei kuitenkaan käy ilmi, onko vuokralaisen hyödyntänyt tätä mahdollisuutta vai ei.


Luettele oppilaiden istumajärjestys ensimmäisestä viimeiseen.

Sini ei istu ensimmäisenä ja Kalle istuu heti Katrin edessä. Kalle ja Juha ovat hyviä ystäviä, mutta viettävät aikaa usein myös Sinin kanssa. Sinin ja Juhan välissä on kaksi pulpettia, mutta he tekevät usein ryhmätöitä yhdessä. Laura istuu jonossa ennen Siniä ja molemmat ovat hyviä matematiikassa. Juha ja Laura eivät istu peräkkäin ja Laura kävelee usein kotimatkan yhdessä Kallen kanssa. Äidinkielen opiskelu on kaikista oppilaista mielekästä, joten tunneilla on hyvä työilmapiiri.

Oikein
Väärin

Oikea vastaus: Juha, Kalle, Katri, Laura, Sini

Selitys:

Järjestä kannattaa hahmotella paperilla samalla kun lukee tekstiä.

Ensimmäisessä lauseessa kerrotaan, että Sini ei istu ensimmäisenä ja Kalle istuu heti Katrin edessä. Ainoa ratkaisuvaihtoehto on seuraava:
a) Kalle, Katri, Sini

Seuraavaksi todetaan, että Sinin ja Juhan välissä on kaksi pulpettia, joten Juhan tulee istua ennen Kallea ja Katria.
a) Juha, Kalle, Katri, Sini

Kolmas lause kertoo, että Laura istuu ennen Siniä, mutta ei sitä, missä välissä. OIkeiden vaihtoehtojen määrä kasvaa seuraavasti:
a) Laura, Juha, Kalle, Katri, Sini
b) Juha, Laura, Kalle, Katri, Sini
c) Juha, Kalle, Katri, Laura, Sini

Viimeisessä lauseessa todetaan, että Juha ja Laura eivät istu peräkkäin, joten ainoa oikea järjestys on c) eli Juha, Kalle, Katri, Laura, Sini.