26.11.2017

Verbaalinen

Verbaalisella päättelykyvyllä tarkoitetaan taitoja ymmärtää kirjallista tietoa ja tekstin sanomaa. Verbaalisesti lahjakas on taitava analysoimaan kirjallista ja suullista informaatiota ja hyvä tuottamaan erilaisia esityksiä. Verbaalista päättelykyä eli tekstin ymmärtämistä, kielellistä käsityskykyä ja sanavaraston laajuutta mitataan toisistaan hyvin erilaisilla tehtävätyypeillä ja testeillä.

Kieleen liittyvistä tehtävistä ja niiden mielekkyydestä käydään keskustelua, sillä tehtävät eivät välttämättä ole yksiselitteisiä, vaikka näistä on pyritty tekemään neutraaleja. Verbaalisissa tehtävissä vastaukseen vaikuttaa omat henkilökohtaiset kriteerit ja mieltymykset, jotka voivat poiketa tehtävän laatijan näkemyksestä. Sanaston ja kielen kaksiselitteisyyttä on mahdotonta poistaa kokonaan ja tämän vuoksi verbaalisilla tehtävillä pyritään selvittämään vain kielellistä käsityskykyä, ei loogista päättelykykyä.

Työmuistin avulla opitaan kielioppi ja laajennetaan sanastoa, joten hyvä työmuisti määrittää kielitaitoa ja luetun ymmärtämistä.