27.11.2017

Avaruudellinen hahmottaminen


Avaruudellinen hahmottamiskyky eli spatiaalinen hahmottamiskyky kuvaa taitoa ymmärtää geometrisia muotoja ja kuvioita sekä näiden toistuvuutta ja suhdetta. Testien tavoitteena on mitata kuinka hyvin henkilö pystyy tunnistamaan kaavoja ja syysuhteita informaatiosta, joka näyttää ensisilmäyksellä satunnaiselta ja hyvin monimutkaiselta.

Avaruudellista hahmottamiskykyä testataan, sillä se mittaa kuinka hyvin henkilö jäsentää tietoa ja ratkaisee ongelmia analyyttisesti. Usein tehtävissä tarvitaan myös luovuutta. Tämän vuoksi avaruudellinen hahmottamiskyky korreloi kykyyn ratkaista uusia ongelmia. Avaruudellista hahmottamiskykyä tarvitaan esimerkiksi valokuvauksessa, maisema, muoti- ja rakennesuunnittelussa ja 3D- mallintamisessa.

Yleensä tehtävät ovat kaaviomaisia ja niissä tulee täydentää kuvajonoa tai -matriisia oikealla vaihtoehdolla valmiiksi annetuista vastauksista. Tyypillisiä tehtäviä ovat:

  • Kuvasarjojen ja matriisien täydentämiset
  • Peilikuvan tunnistaminen
  • Kuvien täydentämiset (puuttuvan palan etsiminen)
  • Joukkoon kuulumattoman kuvion tunnistaminen

Spatiaalista hahmottamiskykyä voidaan mitata hyvin erilaisilla tehtävillä, mutta kaikille näille on yhteinen piirre on kulttuurisidonnattomuus. Avaruudellinen hahmottamiskyky ei riipu kielestä tai muista kulttuurisista tekijöistä ja tehtävät on suunniteltu siten, että kulttuurisidonnaiset asenteet eivät vaikuta.