27.6.2020

Avaruudellinen hahmottaminen

Avaruudellista hahmottamista, loogista päättelykykyä ja syy seuraussuhteiden ymmärtämistä  testataan usein kuvioilla, joilla on keskenään jokin yhteys. Avaruudellisten hahmottamiskyvyn testejä kutsutaan myös spatiaalisiksi testeiksi ja näiden tavoitteena on mitata kuinka hyvin henkilö jäsentää tietoa ja ratkaisee ongelmia analyyttisesti. Usein tehtävissä tarvitaan myös luovuutta, joten ne selvittävät hyvin yleistä ongelmanratkaisutaitoa.

Avaruudellisen hahmottamisen tehtävät ovat yleispäteviä ja ratkaisun löytämisessä ei esiinny kulttuuri- tai kielisidonnaisuuksia, joten esimerkiksi ranskalaisella ja etelä-afrikkalaisella vastaajalla on mahdollisuus löytää tehtävään ratkaisu. Kyky hahmottaa kuvioiden muodostamia kokonaisuuksia on erittäin tärkeätä esimerkiksi arkkitehdeille, 3-D suunnittelijoille, mallintajille, ohjelmoijille ja insinööreille.

Sarja- ja matriisimuotoisille tehtäville on yhteistä tiettyjen säännönmukaisuuksien esiintyminen. Näiden säännönmukaisuuksien tunteminen helpottaa ratkaisun löytämistä. Usein tehtävän ratkaisu löytyy kun kokonaisuuden lisäksi kiinnittää huomiota kuvioiden yksittäisiin elementteihin ja tutkii näiden:

  1. sivuttaista ja pystysuoraa liikettä
  2. vinottaista liikettä
  3. kiertoliikettä
  4. lukumäärää
  5. muodon muutoksia
  6. värien muutoksia
  7. peilikuvia

Tehtävät voivat sisältää useita elementtien muutoksia, jolloin tehtävän vastauksen löytäminen on hankalampaa. Usein tehtävässä on esimerkiksi koko kuvion kiertoliikkeen lisäksi myös jonkin kappaleen muodon tai värin muutos.

Sarjat

Sarjasta puuttuva kuvio on yleensä sarjan viimeinen, mutta voi myös sijaita keskellä sarjaa. Joissain tilanteissa puuttuva kuvio koostuu useasta eri osakuviosta, joiden kaikkien täytyy sopia sarjan keskelle tai jatkoksi. On hyvä huomata, että sarjamuotoisissa tehtävissä kuvion elementti voi:

  1. kokonaan poistua kuviosta, jolloin se palaa takaisin vasta seuraavassa kuviossa
  2. palata takaisin kuvioon vastakkaiselta puolelta
  3. pysyä koko sarjan ajan paikoillaan, vaikka muut elementit liikkuisivat

Matriisit

Matriisi koostuu yleensä yhdeksästä eri palasta ja puuttuva osa on oikealla alhaalla. Tyypillisesti matriisit on rakennettu siten, että tehtävän ratkaisu löytyy tarkastelemalla erikseen vaakasuoria rivejä. Matriisit voivat mös muodostaa yhdeksän palan kokonaisuuden, jolloin kuvioiden tulee sopia kokonaisuuteen sekä vaaka- että pystysuunnassa. Kaikista harvinaisimmassa tehtävätyypissä vastauksen löytää kun tarkastelee erikseen matriisin pystysuoria jonoja.


Esimerkit

Harjoittele loogista päättelyä ja kehity paremmaksi seuraavien esimerkkien avulla.

Sivuttainen ja pystysuora liike

Mikä on sarjan seuraava kuvio?

Vastaus: B

Selitys: Vasemmassa yläkulmassa oleva neliö liikkuu pystysuuntaisesti ylöspäin. Tämä neliö tulee esiin toisessa matriisissa alhaalta. Puuttuvassa kuvassa tämä neliö sijaitsee toisiksi ylimmässä laatikossa. Toisella pystysuoralla rivillä oleva neliö liikkuu myös pystysuunnassa ja ylöspäin. Puuttuvassa kuvassa se siirtyy alimpaan laatikkoon. Toisella vaakasuoralla rivillä oleva oleva neliö liikkuu vaakasuorasti oikealle ja on puuttuvassa kuvassa rivin vasemmassa laatikossa.


Kiertoliike

Mikä on sarjan seuraava kuvio?

Vastaus: B

Selitys: Kuvio liikkuu myötäpäivään, eli kellon viisareiden suuntaisesti. Tästä on helppo päätellä, että mahdollisia vaihtoehtoja ovat A, B ja E. Oikean vaihtoehdon löytämiseen tulee hoksata, että myös kuu pyörii myötäpäivään ja siirtyy aina 90 astetta akselinsa ympäri.


Muodon muutos

Mikä kuvio puuttuu?

Vastaus: D

Selitys: Ylhäällä olevien palkkien määrä lisääntyy täyteen määrään, jonka jälkeen ne taas vähenee yksitellen. Keskimmäisessä kuviossa on ylhäällä kolme palkkia. Ympyrät ja tähdet vuorottelevat, joten keskimmäisessä kuviossa tulee olla kolme ympyrää. Keskimmäisessä kuviossa on ympyröiden vuoro esiintyä.


Peilikuva

Mikä kuvio puuttuu?

Oikea vastaus: B

Selitys: Joukko koostuu peilikuvista ja peilikuvat sijaitsevat pystysuuntaisesti päällekkäin. Puuttuva kuvio löytyy kun kääntää sen yläpuolella olevan kuvion vaakasuuntaisesti peilikuvaksi.


Vaakamatriisi

Mikä kuvio puuttuu?

Oikea vastaus: B

Selitys: Tähdet, neliöt ja pienet ympyrät liikkuvat vaakasuorilla riveillä aina yhden oikealle. Isot ympyrät liikkuvat vasemmalle, joten puuttuvassa kuviossa tulee olla tähti ja iso ympyrä päällekkäin.


Harjoitustehtävät

Harjoittele ratkaisemalla seuraavat loogisen päättelyn tehtävät itse.

Mikä on sarjan seuraava kuvio?

Oikein

Oikea vastaus: E

Selitys: Tämä on klassinen tehtävä, jossa viivat kiertävät kehää 45 astetta kerrallaan. Toinen viivoista kiertää vastapäivään ja toinen myötäpäivään, jolloin ne menevät pystysuorasti päällekkäin kolmannessa kuviossa. Seuraavaksi viivat siirtyvät eteenpäin toistensa edellisille paikoille.

Väärin

Oikea vastaus: E

Selitys: Tämä on klassinen tehtävä, jossa viivat kiertävät kehää 45 astetta kerrallaan. Toinen viivoista kiertää vastapäivään ja toinen myötäpäivään, jolloin ne menevät pystysuorasti päällekkäin kolmannessa kuviossa. Seuraavaksi viivat siirtyvät eteenpäin toistensa edellisille paikoille.


Mikä kuvio puuttuu?

Oikein

Oikea vastaus: D

Selitys: Joukko koostuu peilikuvista. Ylemmän rivin pystysuuntainen peilikuva on alemmalla rivillä.

Väärin

Oikea vastaus: D

Selitys: Joukko koostuu peilikuvista. Ylemmän rivin pystysuuntainen peilikuva on alemmalla rivillä.


Mikä kuvio puuttuu?

Oikein

Oikea vastaus: C

Selitys: Kuvio kääntyy kolmanteen sarakkeeseen 90 astetta myötäpäivään. Tämän lisäksi ne pallot ja kolmiot jäävät mustiksi, jotka ovat molemmissa edeltävissä kuvissa mustia.

Väärin

Oikea vastaus: C

Selitys: Kuvio kääntyy kolmanteen sarakkeeseen 90 astetta myötäpäivään. Tämän lisäksi ne pallot ja kolmiot jäävät mustiksi, jotka ovat molemmissa edeltävissä kuvissa mustia.


Mikä on sarjan seuraava kuvio?

Oikein

Oikea vastaus: E

Selitys: Tässä sarjassa sekoitetaan vinottaisliiketta, ympyräliikettä ja värien muutosta. Pallo liikkuu vinottain ja vaihtaa väriä valkoisesta mustaan. Viimeisessä kuviossa on pallon vuoro olla musta ja sen tulee sijaita alhaalla oikealla. Tähti kiertää kuviota vastapäivään ja sekin vaihtaa väriä mustasta valkoiseen. Puuttuvassa kuviossa on tähden paikka oikealla ylhäällä ja se on väriltään valkea. Puolikuu kiertää kuviota sekä itseään myötäpäivään.

Väärin

Oikea vastaus: E

Selitys: Tässä sarjassa sekoitetaan vinottaisliiketta, ympyräliikettä ja värien muutosta. Pallo liikkuu vinottain ja vaihtaa väriä valkoisesta mustaan. Viimeisessä kuviossa on pallon vuoro olla musta ja sen tulee sijaita alhaalla oikealla. Tähti kiertää kuviota vastapäivään ja sekin vaihtaa väriä mustasta valkoiseen. Puuttuvassa kuviossa on tähden paikka oikealla ylhäällä ja se on väriltään valkea. Puolikuu kiertää kuviota sekä itseään myötäpäivään.


Mikä on sarjan seuraava kuvio?

Oikein

Oikea vastaus: E

Selitys: Pallo liikkuu neliössä myötäpäivään, siten että se käy sivulla kulmassa, keskellä ja kulmassa. Seuraavaksi pallon tulee olla oikeassa alakulmassa. Viivoista toinen siirtyy myötäpäivään ja toinen vastapäivään. Näin ollen ne ovat puuttuvassa kuvassa samassa asennossa kuin toisena olevassa kuviossa.

Väärin

Oikea vastaus: E

Selitys: Pallo liikkuu neliössä myötäpäivään, siten että se käy sivulla kulmassa, keskellä ja kulmassa. Seuraavaksi pallon tulee olla oikeassa alakulmassa. Viivoista toinen siirtyy myötäpäivään ja toinen vastapäivään. Näin ollen ne ovat puuttuvassa kuvassa samassa asennossa kuin toisena olevassa kuviossa.