Työn imu

Kuinka usein sinulla on seuraavien väittämien kaltaisia tuntemuksia tai ajatuksia? Lue jokainen väittämä huolellisesti ja päätä, miten usein koet työssäsi väittämässä kuvattua tuntemusta tai ajatusta. Jos sinulla ei koskaan ole ollut kysyttyä kokemusta, rastita ‘0’ (nolla). Jos sinulla on ollut väittämän mukaisia kokemuksia, rastita se vaihtoehto (yhdestä kuuteen), joka parhaiten kuvaa, kuinka usein olet kokenut kuvatulla tavalla.

1.Tunnen olevani täynnä energiaa, kun teen työtäni.
2.Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni.
3.Olen innostunut työstäni.
4.Työni inspiroi minua.
5.Aamulla herättyäni minusta tuntuu hyvältä lähteä töihin.
6.Tunnen tyydytystä, kun olen syventynyt työhöni.
7.Olen ylpeä työstäni.
8.Olen täysin uppoutunut työhöni.
9.Kun työskentelen, työ vie minut mukanaan.