Mikä on soveltuvuustesti?

Valinta- ja rekrytointiprosessissa soveltuvuustesteillä ja älykkyystesteillä testataan kandidaatin ongelmanratkaisukykyä, tiedon jäsentämisen järjestelmällisyyttä ja kykyä oppia asioita tehokkaasti. Yleisimmin käytetyt soveltuvuustestit sisältävät verbaalisen, numeerisen ja avaruudellisen tiedon päättelykykyä mittaavia tehtäviä.

Testimenestyksen mahdollistaa tehtävissä käytetyn logiikan ymmärtäminen, erilaisten tehtävätyyppien hallitseminen ja aktiivinen työmuisti. Lisäksi soveltuvuuskoe voi sisältää yleistietokysymyksiä, joita voit harjoitella mm. lukemalla päivittäin sanomalehtiä. Soveltuvuustestiin valmistautuminen kasvattaa itsevarmuutta ja auttaa sinua valmistautumaan koepäivään.
Avaruudellinen hahmotuskyky

Avaruudellinen hahmotuskyky eli spatiaalinen hahmotuskyky kuvaa taitoa ymmärtää geometrisia muotoja ja kuvioita sekä näiden toistuvuutta ja suhdetta.

Numeerinen päättelykyky

Numeerinen päättelykyky mittaa taitoa ajatella asioita matemaattisesti ja kykyä tehdä oikeita ja loogisia päätelmiä perustuen numeeriseen tietoon.

Verbaalinen päättelykyky

Verbaalisella päättelykyvyllä tarkoitetaan taitoa ymmärtää kirjallista tietoa ja tekstin sanomaa. Sivulla on päättelytehtäviä ja annetaan vinkkejä osa-alueessa pärjäämiseen.

HARJOITTELE SOVELTUVUUSTESTEIHIN

Valmistaudu soveltuvuustestiin ja harjoittele yleistietotestiin tekemällä lyhyet ilmaiset testimme. Testaa vahvuutesi ilman aikarajoitusta, tarkista oikeat vastaukset ja selvitä minkä arvosanan saat.

Työmuisti apuna soveltuvuustestissä

Älykkyys on sitä mitä tiedät. Työmuisti on sitä mitä voit tiedollasi saada aikaan.  
Tietojen yhdistely

Tämän päivän älykäs ihminen pystyy priorisoimaan tietoa ja yhdistelemään faktoja siten, että siitä syntyy jotain rakentavaa. Aivoissa kaiken tämän tiedon hallitsemista kutsutaan työmuistiksi. Hyvästä työmuistista on etua työelämässä, koulussa, arjessa ja vapaa-ajalla. Jos työmuistisi (prefontal cortec) ei toimi sen täydellä kapasiteetilla, annat toisille etulyöntiaseman, jota on hankala kuroa kiinni. Työmuisti on usein edellytys asioiden oppimiselle, joten hyvästä työmuistista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää myös oppimisen kannalta.

On ensiarvoisen tärkeää harjoitella, sillä siitä muistamme eniten.

 • Muistamme

  % lukemastamme

 • Muistamme

  % näkemästämme ja kuulemastamme

 • Muistamme

  % sanomastamme ja kirjoittamastamme

 • Muistamme

  % tekemästämme

Paketit

Maksullisen materiaalin näet alta. Päästäksesi käsiksi maksulliseen sisältöömme voit tilata yhden paketeistamme, joihin kaikkiin kuuluu kaikki maksullinen sisältömme: lisää harjoitusmateriaalia, neljä osa-aluetestiä sekä kaksi soveltuvuustestiä.

Premium

Soveltuvuustestien ja pääsykokeiden harjoitteluun

12,90

 • Kuukauden käyttöoikeus
 • Kertamaksu
 • Yhdelle käyttäjälle
Tilaa

Small Business

Yrityksen henkilöstön tukemiseen ja kehittämiseen

290

 • Puolen vuoden käyttöoikeus
 • Mahdollisuus maksaa laskulla
 • Tunnukset 15:lle käyttäjälle
Tilaa

Enterprise

Ison yrityksen henkilöstön tukemiseen ja kehittämiseen

1200

 • Vuoden käyttöoikeus
 • Mahdollisuus maksaa laskulla
 • 50 samanaikaista käyttäjää
Tilaa

Gocere premium

Maksuttoman sisältömme ja yhden ilmaisen soveltuvuustestin lisäksi tarjomme myös kattavat maksulliset soveltuvuustestin harjoitusmateriaalittueksesi soveltuvuustestiin valmistautumiseen. Maksullisten soveltuvuustestimme analyysit perustuvat yli 600 vastaukseen. Linkit maksulliseen sisältöön ohjautuvat kassalle, mikäli et ole jo ostanut sisältöä.