5.1.2018

Eysenckin persoonallisuustesti

Eysenckin persoonallisuusteorian kahta hallitsevaa persoonallisuuden piirrettä ulospäinsuuntautuneisuus-sisäänpäinkääntyneisyys sekä neuroottisuus-vakaus voidaan tutkia Eysenck Personality Inventory (EPI) testillä. Testiä on käytetty paljon työkäyttäytymisen tutkimiseen.

Testi on vakiomuotoinen ja koostuu 57:stä kyllä-ei kysymyksestä. Testi antaa parhaat tulokset, kun vastaat kysymyksiin kohtuullisen nopeasti ja luottaen ensireaktioon. Tästä syystä testin tarkoituksesta ja tuloksista keskustellaan enemmän vasta tulososiossa.

Valitse rauhallinen tila testin tekemiseen ja noin 10-15 minuuttia aikaa.

Aloita persoonallisuustesti